BASİT MAKİNALAR & SARKAÇLAR

ARŞİMET BURGUSU REMZ89 ,

Arşimet in önemli buluşları arasında kendisi adıyla anılan ARŞİMET BURGUSU da yer almaktadır. Bu düzenek yüzyıllarca madencilik gemicilik ve tarım gibi pek çok alanda kullanıldığı gibi günümüzde de halen
kullanılmaktadır. Arşimet burgusu basit bir tanımla alçak bir yerden yükseğe su çıkarmaya yarayan bir düzenektir ve ilk kez gemi ambarlarını boşaltmak için kullanıldığı sanılmaktadır.

Learn More
Çarklar ve Dişliler ,

Dişli ve çarklar, makinelerde kuvvet ve hareketi bir bölümden diğer bir
bölüme iletebilmek için kullanılır. Çarklar ve Dişliler düzeneği ile, dişli ve çarkların büyüklüklerine bağlı olarak döndükleri tur sayısı ve dönme yönü arasındaki ilişki incelenebilmektedir. Düzenek, manyetik pano ve farklı yarıçaplarda dişliler ve çarklardan oluşmaktadır. Manyetik pano sayesinde dişlileri ve çarkları istediğiniz biçimde yerleştirerek kendi düzeneğinizi oluşturabilirsiniz.

Learn More
Çıkrık REMZ10M ,

Çıkrık, ağır yükleri kolayca kaldırabilmek amacıyla kullanılan bir
düzenektir. Prensip olarak; dönme eksenleri aynı, yarıçapları farklı 2
silindirden meydana gelir. Çıkrık, kuvvetten kazanç sağlarken, yoldan kayba neden olduğu için, bir çıkrıkta büyük çarkın çapı arttıkça ve küçük çarkın çapı azaldıkça kuvvetten kazanç artar. Böylece çıkrık sayesinde, ağır yüklerin kolaylıkla kaldırılması sağlanır.

Learn More
Harmonik Sarkaç REMZ200 ,

Düzenekte her bir topun asılı olduğu ipin uzunluğu farklı olduğundan,
her bir top farklı periyot ile salınım yapmaktadır. Yani her bir topun tam bir salınım yapması için geçen süre farklıdır. Zaman içerisinde de topların bu farklı periyotlu hareketi yılan hareketine benzemektedir.

Learn More
Hidrolik Kaldıraç REMZ84 ,

Bu deney düzeneği ağır olan cisimleri normale göre daha az bir kuvvet harcayarak yükseltmek için kullanılan sistemlerin temel özelliklerini yansıtır. İş makinelerinde bir noktadan diğer bir noktaya enerji taşınması enerjinin harekete dönüşmesi ve kontrolü için kullanılır. Su basıncı, uyguladığımız kuvvetle doğru orantılı bir şekilde kaldırma koluna iletilmesi sonucunda ağır yükler kolaylıkla kaldırabilir. Hidrolik sistemler çok az güç kaybı ile sessiz ve titreşimsiz çalışmaları bakımından tercih edilir.

Learn More
Kaotik Sarkaç REMZ63-02 ,

Bu düzenek rastgele salınım hareketini görselleştirmek için tasarlanmıştır. Bir basit sarkaçta, sonraki hareketi tahmin etmek kolaydır. Bu sarkacın hareketi ise basit sarkaçtan farklıdır. Birbirine bağlı sarkaçlar birbirlerinin hareketini etkiler ve sonuç olarak rastgele bir salınım ortaya çıkar. Bu rastgele salınım hareketini tahmin etmek mümkün değildir.

Learn More
Kum Sarkacı REMZ66-02 ,

Bu düzenek, sarkacın salınımını ve hareket şeklini gösterme amacıyla tasarlanmıştır. Kum sarkacı tepeden iki ip ile asılıdır ve uç kısmında kum haznesi bulunmaktadır. Tepeden asılı iki ip, iki boyutta hareket imkanı sağlamaktadır. Kum haznesine doldurulan kum, sarkaç salınıma bırakıldığı anda aşağıda bir desen oluşturur ve sarkaç aynı noktalardan geçtiğinde aynı deseni tekrarlar. Kum haznesine Lissajous denilen değişik
açılardan salınım verildiğinde değişik desenler elde edilebilir.

Learn More
Manyetik Sarkaç REMZ66-03 ,

Bu sistemde sarkacın alt kısmında bulunan tablanın içerisinde mıknatıslar bulunmaktadır. Sarkaç mıknatısların yarattığı manyetik alan doğrultusunda, basit sarkaçtan farklı bir rotada ve sürede salınım yapar. Sarkaç, salınımın sonunda belli bir mıknatısa yakın olacak şekilde sabitlenir.

Learn More

Showing 1–12 of 16 results