Elektroforez (Adli tıp uygulaması)


SKU: REBIO12. Categories: , , , ,
Deney hakkında Bu deney, moleküler biyolojide yaygın olarak kullanılan RFLP ve Agaroz Jel Elektroforez yöntemlerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Elektroforez DNA, RNA ve protein gibi biyolojik moleküllerin büyüklükleri, yükleri ve konformasyonlarına göre ayrıştırılmasında kullanılan yaygın bir yöntemdir. Bu yöntemin adli tıp alanında nasıl kullanıldığını öğrenciler uygulayarak öğrenecekler. Deney sonucunda DNA içeren bir kanıtın ve şüphelilerin DNA profilleri ile karşılaştırılmasına yönelik bir uygulama gerçekleştirmiş olacaklar.
Bilgi için arayın