Kuvvetli Ve Zayıf Elektrolitlerin İletkenliği


SKU: RETE11. Categories: , ,
Hazırlanan değişik konsantrasyonlardaki elektrolit çözeltilerden iletkenlik sensörü ile ile veri alınır. Veriler, Lab Quest 2 Veri Toplama cihazında analiz edilir.
Bilgi için arayın