Polarimetre Deney Seti


SKU: RETE21. Categories: , ,
Değişik konsantrasyonlarda hazırlanan çözeltiler, polarimetre cihazının numune hücresine doldurulur. Lab Quest 2 Veri Toplama Cihazı ile veri toplanır ve analiz edilir.
Bilgi için arayın