Polarizasyon Metodu ile Konsantrasyon Tayini


SKU: REBIO05. Categories: , ,
Şeker konsantrasyonu, ışığın polarizasyonu ile tayin edilir. Ortada bulunan numune tüpüne çözelti doldurulur ve karanlık ortamda deney gerçekleştirilir. Lüksmetreden değer okunur.
Bilgi için arayın